Συντήρησης Μετρητών Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού

Η εταιρεία μας ανέλαβε και υλοποίησε ίσως το μεγαλύτερο και πλέον απαιτητικό έργο εγκατάστασης – συλλογής – συντήρησης Μετρητών Κυκλοφορίας σε όλο το μήκος του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού από την Ηγουμενίτσα έως τα Δίκαια Έβρου.