Εργασία

Εργασία

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1974 στη Θεσσαλονίκη, από τον κ. Γεωργάκη Αναστάσιο, ο οποίος επιστρέφοντας από τη Γερμανία στην οποία απέκτησε μια διόλου ευκαταφρόνητη εμπειρία ασχολήθηκε με μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Πολύ γρήγορα όμως τον κέρδισε ο χώρος της Φωτεινής Σηματοδότησης. Αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά στην Ελλάδα τον Γαλλικό Κατασκευαστικό οίκο SILEC ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του 90 συγχωνεύθηκε με μια πλειάδα Γαλλικών εταιριών κύρους, δημιουργώντας την SAGEM S.A. μέλος του Group SAFRAN.

Μετά από 2,5 δεκαετίες συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας η εταιρία του κ. Γεωργάκη Αναστάσιου με διακριτικό τίτλο EMG μεταφέρθηκε αυτούσια στον κ. Γεωργάκη Γρηγόριο υιό του κ. Αναστασίου Γεωργάκη και μετονομάσθηκε σε SIMATODOTISI μετάφραση του Ελληνικού ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Η SIMATODOTISI έχει την έδρα της στη Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Οδό Αδριανουπόλεως 14.

Εκεί βρίσκονται τα γραφεία διοίκησης – εργαστήριο ελέγχου εξαρτημάτων και αποθήκης υλικών. Μετά από σχεδόν 35 χρόνια συνεχούς λειτουργίας διαθέτουμε ένα διόλου ευκαταφρόνητο πελατολόγιο. Προσφάτως η εταιρία μας πιστοποιήθηκε από τον φορέα διαχείρισης ποιότητας QMSCERT στο τομέα Πώληση-Εγκατάσταση – Service Φωτεινής Σηματοδότησης Οδικών Κόμβων, το οποίο είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Συστήματα Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001 :2000 .