Φ300

Χαρακτηριστικά

  • Αρθρωτή σχεδίαση με πεδία διαμέτρου Ø 300 mm: Διατίθεται Μαύρο χρώμα .
  • Οπτικό σύστημα LED. 
  • Στηρίγματα για τοποθέτηση σε χαμηλό ιστό ή για ανάρτηση με πλαίσιο σε ιστό με βραχίονα. 

Οφέλη

  • χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος (η ισχύς μειώνεται κατά 89%).
  • σημαντικά μεγαλύτερη μέση διάρκεια ζωής (10 έτη). 
  • χωρίς συντήρηση κατά τη διάρκεια ζωής. 
  • αποκλείεται περιστασιακή ψευδής σηματοδότηση που προκαλείται από τις ακτίνες του ήλιου (φαινόμενο ψευδοσήμανσης). 
  • συμβάλλουν στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στην οδ.κυκλοφορία. 

Άλλα προϊόντα: