Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία έχει έδρα στην οδό Αδριανουπόλεως 14 στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σε ένα πολύ καλά μελετημένο και πρόσφατα ανακαινισμένο χώρο βρίσκεται το Τμήμα Εγκαταστάσεων – Service , το Τμήμα Ανάπτυξης, το Λογιστήριο, η Αποθήκη και η Διοίκηση της εταιρείας.