Νέα

Η εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί κατά EN ISO 9001:2015 , EN ISO 14001:2015  EN ISO OHSAS 18001 :2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008, για διαδικασία πωλήσεων, παραγωγής εγκαταστάσεων και συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών.